Knjigovodstvene usluge:

 • Financijsko knjigovodstvo
  (glavna knjiga, pomoćne knjige, dnevnik, blagajničko poslovanje, devizno poslovanje)
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Obračun plaća i naknada djelatnicima (prijevoz, putni nalozi)
 • Stjecanje iz EU zemalja i izvoz/uvoz iz/u trećih zemalja
 • Prijave i odjave radnika (HZMO i HZZO)
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu
 • Vođenje URA I IRA knjiga
 • Vođenje osnovnih sredstava
 • Statistički izvještaji
 • Završni račun
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjeni vlasničkog kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
 • Sakupljanje knjigovodstvene dokumentacije
 • Odlazak na FINU, HZMO, HZZO, PU i druga nadležna tijela, ustanove i institucije u Vaše ime
 • Pružanje online usluga klijentima (E-porezna, Regos)

 

Osnivanje poduzeća:

 • Registracija poduzeća na trgovačkom sudu
 • Dobivanje OIB-a i poreznog broja
 • Prijava novog poduzeća u sustav PDV-a
 • Savjeti i usluge pri prvim koracima Vašeg novog poduzeća

 

Savjetovanje:

 • Savjetovanje u vezi poreznih pitanja
 • Organizacija i optimizacija računovodstveno-financijskih procesa u poduzeću
 • Redovito praćenje i tumačenje zakonskih propisa
 • Savjetovanje u kadrovskim i ostalim pitanjima

 

Dodatne usluge:

 • Pomoć pri pisanju različitih vrsta podnesaka
  (zahtjevi, prijave, molbe, prigovori, žalbe i sl), kao i različitih vrsta dopisa, upita i ugovora
 • Ostale usluge po dogovoru

Kontaktirajte nas

Za sve informacije i upite javite nam se bez oklijevanja jer je odabir knjigovodstvenog servisa važna odluka

kontaktirajte nas